# زبان

ساختار شكني شعر "در فصل پائيز" اثر هيومك ديارميد

 کاری از استاديار دكتر ويزام منصور ( بیوگرافی در پانوشت ) ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲ ترجمه فدرس ساروی پانوشت ویرایش شده (۱۰) بیوگرافی در پانوشت          قطعه ... ادامه مطلب
/ 159 نظر / 13 بازدید