ساختار شكني شعر "در فصل پائيز" اثر هيومك ديارميد

 کاری از استاديار دكتر ويزام منصور ( بیوگرافی در پانوشت ) ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲ ترجمه فدرس ساروی پانوشت ویرایش شده (۱۰) بیوگرافی در پانوشت          قطعه ... ادامه مطلب
/ 159 نظر / 84 بازدید
شهریور 89
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 86
1 پست
پست_مدرن
1 پست
زبان
1 پست
روانکاوی
1 پست
لکان
1 پست