اینتی گری!


منزل
تماس
 

عناوین مطالب وبلاگ اینتی گری!

پانزده پارامتر هنر معاصر :: ۱۳۸٩/٦/۳
Interview with Jacques Lacan :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
ساختار شكني شعر "در فصل پائيز" اثر هيومك ديارميد :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
فلسفه ، به منزله ي تكرار خلاق :: ۱۳۸٦/۱/۱٩ 
فدرس سارویبه استادم رجب بذرافشان

خنده گری (مقاله)1


گریه گری (شعر)2


روز نوشت های من


آرشیو وبلاگ
شهریور ۸٩
شهریور ۸٧
خرداد ۸٦
فروردین ۸٦

: وبلاگهای فلسفی

مهران مرتضایی
رجب بذرافشان
تيرداد نصری
حسین دیلم کتولی
جواد اکبری
سو(ع)تفاهم
پيپ قرمز
يگانه وصالی
ع-خاکسار قيری
مسعود تارانتاش
فلسفه اقليت
امين قضايی
بهروز شاهین
کلاغ محوری


خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
سایت ادبی دیگران ، ادبیات ایران و جهان


نشریه ی عروض

نشریه ی وازنا

وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]